Deze tekst is gemaakt door een automatische vertaling en is een service voor onze Nederlandstalige klanten, alleen als richtlijn. Hij is niet wettelijk bindend! Het enige dat van toepassing is, is de Duitse versie, die u hier kunt zien.

Aannulering

Het terugtrekken

U kunt uw contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen door middel van een duidelijke uitleg. De termijn begint na ontvangst van deze informatie op een duurzame drager De intrekking periode is voldoende om de intrekking te sturen als de verklaring op een duurzame drager (bijvoorbeeld per brief, fax, e-mail) plaatsvindt.
De herroeping moet worden gestuurd naar:

Fa. DS Sassen GmbH & Co. KG

Benrodestraße 61
D-40597 Düsseldorf
Tel.+ 49 211 - 7 11 87 02
Fax  +49 211 - 7 18 59 44
Mail: d.sassen@t-online.de

Gevolgen van de annulering

In het geval van een annulering, de ontvangen vergoedingen dienen te worden geretourneerd. U bent verplicht een vergoeding te betalen voor de verleende diensten tot annulering als je zijn gesteld van deze consequentie voor het indienen van uw contract en daarmee uitdrukkelijk hebben afgesproken dat we gaan voor het einde van de wachttijd met de uitvoering van de tegenprestatie. Er is een verplichting tot schadevergoeding, kan het daar te voeren die je nodig hebt om de contractuele betalingsverplichtingen voor de periode tot aan de herroeping toch te vervullen. Uw recht vervalt vroegtijdig indien de overeenkomst door beide partijen op uw uitdrukkelijke verzoek voordat u hebt uw recht uitgeoefend. Verplichtingen om betalingen te vergoeden moeten binnen 30 dagen worden voldaan. De periode begint met de verzending van uw annulering, voor ons met de ontvangst ervan.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht bestaat niet bij contracten

  • voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of beslissing door de consument doorslaggevend is of die duidelijk is afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument,
  • voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden,
  • voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheid of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, als hun zegel na levering is verwijderd,
  • voor de levering van goederen, indien deze door hun aard onafscheidbaar met andere goederen zijn vermengd na levering,
  • om geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking af te leveren, als de verzegeling na levering is verwijderd,
  • voor de bezorging van kranten, tijdschriften of tijdschriften met uitzondering van abonnementscontracten.

Herroeping

Als u het contract wilt herroepen, vult u dit formulier in en stuurt u het terug.

Informatie van de verkoper:

Fa. DS Sassen GmbH & Co. KG
Benrodestraße 61
D-40597 Düsseldorf
Tel.+49 211 - 7 11 87 02
Fax + 49 211 - 7 18 59 44
Mail: d.sassen@t-online.de

Hierbij herroep ik mijn contract voor de aankoop van de volgende goederen / diensten:
Nummer  ………………. 
Artikelnaam ………………/…………………………………….
Besteldatum  ……………………………………………………….
Bestelnummer  ……………………………………………………….
Goederen ontvangen op  ……………………………………………………….
Totale prijs van de goederen  …………………………………………………EUR

Persoonlijke gegevens van de koper:
Voornaam, naam ……………………………………………………….
Straat en huisnummer……………………………………………………….
Postcode en plaat  ……………………………………………………….
Telefoonnummer  ……………………………………………………….
Mail…………………………………………….............................................………….

………………………………………………………………………………………………………….

Datum, handtekening

 

Je kunt dit annuleringsbeleid hier ook downloaden (duits).